Lĩnh vực hoạt động

Máy móc và thiết bị công nghiệp

Công nghệ xanh

Giáo dục

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

ĐÀO TẠO

KHÁCH HÀNG

50 +

NĂM KINH NGHIỆM

20 +

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

99 +

DỰ ÁN THAM GIA

45 +

Đối tác