Đào tạo

Công ty CP Quốc Tế Nam Thịnh là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong việc hợp tác với đối tác Nhật Bản để triển khai một số chương trình thực tập tại Nhật dành cho các đối tượng là sinh viên năm thứ 3 Khoa Ngôn ngữ Nhật Bản thuộc các trường Đại học trong nước.
Nội dung chương trình thực tập tại các khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng và Viện dưỡng lão tại Nhật Bản nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực tiếng Nhật và ý thức xã hội thông qua việc học tiếng Nhật, trải nghiệm công việc thực tế tại các doanh nghiệp tiếp nhận trong môi trường văn hóa, lịch sử cũng như các tập quán sinh hoạt truyền thống của Nhật Bản.