Hà Nội: Huyện Sóc Sơn đầu tư hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện trên 3 tuyến đường

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 875/UBND-ĐT ngày 16/3/2020, đồng ý với đề xuất của huyện Sóc Sơn về việc đầu tư hệ thống chiếu sáng trên 3 tuyến đường: Tỉnh lộ 131 (Trường Đại học Thủ đô) đi Minh Trí; tuyến đường Quốc lộ 2 – Minh Trí – Xuân Hòa; tuyến đường Hồng Kỳ – Bắc Sơn – Thái Nguyên và nhánh Chấu – Đô Tân.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, nghiên cứu tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc Trung Bộ đã đầu tư hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời; đánh giá, so sánh với phương án chiếu sáng bằng đèn LED sử dụng nguồn điện thông thường.

Trên cơ sở đó và căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng, UBND huyện Sóc Sơn thực hiện các thủ tục đề xuất đầu tư dự án hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong đó, đối với tuyến Quốc lộ 2 – Minh Trí – Xuân Hòa và tuyến đường Hồng Kỳ – Bắc Sơn – Thái Nguyên, đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư công – ngân sách thành phố. Đối với tuyến từ tỉnh lộ 131 (Trường Đại học Thủ đô) đi Minh Trí, UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm chủ động cân đối ngân sách huyện để đầu tư hệ thống chiếu sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *