Hệ thống chiếu sáng công cộng phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ giai đoạn 2020 – 2025

Là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025.

Hệ thống chiếu sáng công cộng phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025. Ảnh: Ng.Tuấn.

Cần áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

Triển khai các giải pháp, công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

Chỉ thị 20/CT-TTg được ban hành trong bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020 – 2025 gặp nhiều thách thức do tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; nguồn điện gió, điện mặt trời còn hạn chế về quy mô và còn nhiều rào cản kỹ thuật trong khai thác, sử dụng… 

Trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, do đó, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *